„Teva“ užbaigė „Actavis Generics“ įsigijimo sandorį

Įsigijimo sandoris leis Teva dar intensyviau siekti strateginių tikslų ir atvers naujų galimybių generinių bei specializuotų vaistinių preparatų srityje, kurioje įmonė kasdien aptarnauja 250 mln. žmonių.

JERUZALĖ, BUSINESS WIRE“, 2016 m. rugpjūčio 2 d. Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., (NYSE ir TASE: TEVA) ir Allergan plc (NYSE: AGN) šiandien paskelbė, kad Teva užbaigė Allergan“ generinių vaistinių prepara įmonės (Actavis Generics) įsigijimo sandorį.

 

Šis naujie pranešimas pateikiamas su vaizdo medžiaga. Visą pranešimą galite rasti čia: http://www.businesswire.com/news/home/20160802006666/en/

 

Užbaigus šį strateginį sandorį, susijungė dvi generinių vaistinių prepara gamybos lyderės bus sujungti ir vieni kitus papildantys privalumai, mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgumai, produktų tiekimo linijos ir portfeliai, geografinės teritorijos, operacijų tinklai bei kultūros.  Rezultatas   stipresnė,  konkurencingesnė Teva“, gebanti sėkmingai dirbti kintančioje pasaulinėje rinkoje. Išnaudojusi ypač patrauklias pasaulinės ir JAV generinių vaistinių prepara rinkų galimybes ir tiekdama aučiausios kokybės generinius preparatus konkurencingiausiomis kainomis, „Teva“ sukurs palankesnes sąlygas pacientams, sveikatos priežros sistemoms ir investuotojams visame pasaulyje.

Actavis Generics“ įsigijimo sandorį sudarėme idealiu laiku, kai Teva pozicijos stipresnės nei kada nors anksčiau tiek generinių, tiek specializuotų vaistinių prepara srityse, sa Teva prezidentas ir generalinis direktorius Erezas Vigodmanas. „Actavis Generics įsigijimo sandoris leidžia mums kurti atsinaujinusią, finansiškai gerokai tvirtesnę Teva“. Paja šaltiniai bus įvairesni, o pelną generuos intensyvi produktų plėtra tiek generinių, tiek specializuotų vaistinių prepara srityje. Esame įsitikinę, kad ši platforma daug me leis didinti pajamas,  mažinti  kaštus  ir  generuoti  žymiai  didesnį pinigų srautą.

E. Vigodmanas pridūrė: Esame pajėgūs praktiškai įgyvendinti sinerginius veiksmus, suplanuotus sudarant sandorį, ir generuoti augimą, kurį pajus mūsų akcininkai. Tikime, kad sugebėsime Actavis Generics“ greitai integruoti į Teva“. Sandoris lems stipresnę finansinę padėtį, todėl būsime geriau pasirengę išnaudoti Teva pajėgumu mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, kad padidintume savo pajamas ir išplėstume produktų portfelį. Stiprus, skirtingų šaltinių generuojamas pinigų srautas leis įmonei greitai mažinti finansinius įsiskolinimus ir tinkamai paskirstyti kapitalą, kad toliau plėtotume specializuotų vaistinių prepara gamy ir produktų portfe bei didintume akcininkų pelną.“

Sandorį sudariusi „Teva“ šiuo metu yra užregistravusi maždaug 338 produktus, kuriuos turi patvirtinti Maisto ir vaistų administracija. Pirmaujame su 115 pirmą kartą pateiktomis registracijai naujų vaistų bylomis JAV. Atlikus išpardavimus, Europoje „Teva“ galės pristatyti daugiau kaip 5000 naujų produktų. „Teva“ augančiose rinkose (Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose, Rusijoje ir NVS) šiuo metu laukiama maždaug 600 produktų patvirtinimų. 2017 m. „Teva“ planuoja pasaulio rinkai pristatyti 1500 naujų generinių vaistinių preparatų.

Per pastarąjį dešimtmetį „Teva“ produktai JAV sveikatos priežiūros sistemai leido sutaupyti maždaug 215 milijardų JAV dolerių. Šis skaičius toliau augs procesą dar labiau paskatins šis įsigijimo sandoris.

Šiuo metu Teva rinkoje pirmauja savo sąlygomis, talentais ir pajėgumais. Mes jaučiame įsipareigojimą šiuos privalumus paversti realiais rezultatais, kuriuos pajustų pacientai, klientai ir aptarnaujamos bendruomenės taip pat ir mūsų akcininkai, – sa Teva prezidentas ir generalinis direktorius pasaulinės generinių vaistinių prepara rinkos klausimais Siggis Olafssonas. Džiaugiamės galėdami pasveikinti naujuosius kolegas Actavis Generics, kurių gretose yra daugybė talentingų mokslininkų ir verslo lyderių.“

 

 Geresnė pasaulinė komercinė apptis

Teva įsigijus Actavis Generics, augo tarptautis prekybos galimybės ir žymiai padidėjo pasaulinio lygmens pardavimo bei mokslinių tyrimų ir plėtros platformos. Šiuo metu Teva siūlo didžiausią vaistinių prepara asortimentą, kurį sudaro daugiau kaip 1800 vaistų ir 16 000 produktų. „Teva veikia 80 rinkų, daugiau kaip pusėje patenka į stipriausių tiekė trejetuką ir išlaiko lyderės pozicijas visose pagrindinėse pasaulinėse rinkose.

 

 Finansiniai aspektai

Teva tikisi, kad iki 2019 m. išlaidų sinergija ir mažesni mokesčiai leis sutaupyti apie 1,4 mlrd. JAV doler šio rezultato pavyks pasiekti pašalinus sutapimus, pasirūpinus pasaulinio lygmens spragų užpildymu ir užtikrinus masto ekonomiją.

„Allergan“, plc, gavo 33,43 milijardo JAV dolerių grynaisiais ir maždaug 100 mln. „Teva akcijų.

 

Tvirta pasaulinė lyderių komanda ir dide patirtį sukaupę darbuotojai

Abiem įmonėms būdinga panaši kultūra ir strateginiai tikslai. Teva sieks plėsti abie organizacijų kompetencijas ir ugdyti talentus. Naujoji vyriausiosios vadovybės komanda sudaryta Teva ir Actavis“ lyderių. Jos struktūra pasirinkta siekiant ugdyti abie organizacijų talentus, kad atsinaujinusi Teva galėtų išnaudoti išsiplėtusias prekybos pasauliniu mastu galimybes ir išliktų pasauline generinių vaistinių prepara lydere. Struktūra puikiai veikia nuo pirmosios sandorio įsigaliojimo dienos, todėl įmonė gali karto siekti padidinti augimą visuose verslo sektoriuose pasauliniu mastu.

 

Operacijų integracija ir pasirengimas

2015 m. lie paskelbus apie sandorį, Teva ir Actavis Generics“ integracijos komandos pradėjo kruopščiai planuoti įmonių susijungimo procesą, siekdamos sukurti sąlygas pradėti dirbti visu pajėgumu vos tik užbaigus sandorį. Todėl Teva galės iš karto išnaudoti privalumus, atsiradusiais sudarius Actavis Generics įsigijimo sandorį.

Mūsų gebėjimas sudaryti tokio masto sandorį ir aktyviai veikti nuo pat pirmosios dienos rodo abie įmonių integracijos planavimo komandų ryžtą ir atsidavimą, saTeva integracijos padalinio vadovas Richardas Daniellis. Verslo tęstinumas yra pagrindinis dalykas, kuriuo siekėme integracijos proceso metu. Todėl sų lyderiai ir kolegos galės gerinti savo produktyvumą naudodamiesi tvirtu Teva finansiniu pagrindu, darbo tvarka ir produktų įvairove.“

 

Apie „Teva“

Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., (NYSE ir TASE: TEVA) yra pasaulyje pirmaujanti farmacijos įmonė, tiekianti aukštos kokybės, į pacientą orientuotus sveikatos priežros sprendimus. Jais kasdien naudojasi milijonai žmonių. Teva“, kurios centrinė būstinė įsikūrusi Izraelyje, pasauliniu mastu pirmauja generinių vaistų gamybos srityje. Pasitelkusi daugiau kaip 1800 veikliųjų medžiagų molekulių portfelį, ji gamina įvairiausius generinius produktus, naudojamus praktiškai visose gydymo srityse. Specializuotų vaistinių prepara srityje Teva pirmauja novatoriškais produktais, skirtais centrinės ner sistemos ligoms (ir skausmui) gydyti. Įmonė turi ir pla kvėpavimo takams skir produktų portfelį. Pasitelkusi žinias apie generinius ir specializuotus vaistinius preparatus, Teva pasaulinis mokslin tyrimų ir plėtros padalinys kuria naujus sprendimus, kurie patenkintų dar neišspstus pacientų poreikius, vaistinių prepara plėtrą derina su prietaisų, paslaugų ir technologijų kūrimu. 2015 m. Teva grynosios pajamos sie 19,7 bilijono JAV dolerių. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.tevapharm.com.

 

„Teva“ „saugaus uosto“ pareiškimas pagal 1995 m. JAV bylinėjimosi dėl privačių vertybinių popierreformos aktą

Šiame pranešime pateikiami pareiškimai dėl perspekty yra paremti dabartiniais vadovybės įsitikinimais ir lūkesčiais, susijusiais su įvairiomis žinomomis ir nežinomomis rizikomis bei neaiškumais, dėl kur būsimi realūs rezultatai, produktyvumas ar pasiekimai gali žymiai skirtis nuo rezultatų, produktyvumo ar pasiekimų, tiesiogiai arba netiesiogiai reikštų šiuose pareiškimuose dėl perspektyvų. Svarbūs veiksniai, kurie galė sukelti ar prisidėti prie tokių skirtumų atsiradimo, apima rizikas, susijusias su: mūsų gebėjimu sukurti ir komercinti papildomus farmacinius produktus; mūsų specializuotų produktų (ypačCopaxone®, kuriam tenka konkuruoti su geriamaisiais alternatyviais ir generiniais vaistais) konkurentais; su mūsų gebėjimu sudaryti Allergan, plc, pasaulinės generinių vais įmonės (Actavis Generics) įsigijimo sandorį ir realizuoti numatomus šio sandorio privalumus (ir tokių privalumų realizavimo laiku); su faktu, kad įgyvendinus Actavis Generics įsigijimo sandorį mūsų priklausomybė nuo generinių vaistinių preparatų segmento bus žymiai didesnė nei anksčiau; su galimais apribojimais sų galimybėms dalyvauti papildomuose sandoriuose arba papildomai įsiskolinti (dėl žymaus įsiskolinimo, atsiradusio finansuojant „Actavis Generics“ įsigijimo sandorį); su faktu, kad tam tikrą laiką po Actavis Generics įsigijimo sandorio sudarymo mes tusime žymiai mažiau grynųjų pinigų nei anksčiau (ir tai gali neigiamai paveikti mūsų plėtros galimybes); su materialinėmis baudomis, nuobaudomis, kitomis sankcijomis bei kitomis neigiamomis pasekmėmis, kurias gali sukelti šiuo metu vykstantys FCPA tyrimai ir panašūs klausimai; su mūsų gebėjimu gauti tinkarezulta investicijų į specializuotų ir kitų produktų gamybą; su sų gebėjimu nustatyti ir sėkmingai įgyvendinti tinkamus įsigijimo tikslus ar pasinaudoti licencijų galimybėmis, arba tinkamai realizuoti ir integruoti įsigytus subjektus; su bet kokių gamybos ar kokybės kontrolės proble žalos mūsų, kaip kokybišką produkciją tiekiančios įmonės, reputacijai, ir reikalingų brangių jos atkūrimo priemonių mastu; su sugriežtinta JAV ir Europos valdžios institucijų tvarka, taikoma mūsų patentų sudarymo sutartims; su valiutos kur svyravimo, apribojimų bei kredito rizikos poveikiu; su mūsų patentų, konfidencialumo sutarč ir kitų priemonių, skirtų intelektinės nuosavybės teisėms dėl mūsų specializuotų vaistinių prepara apsaugoti, efektyvumu; su sveikatos priežros reglamen ir farmacinių produktų kainų, kompensavimo ir appties reformomis; su konkurencija mūsų generiniams produktams (dėl farmacijos įmonių ir didesnio valdžios spaudimo dėl kainų); su valdžios atliekamais prekybos ir rinkodaros praktikų tyrimais (ypač dėl mūsų specializuotų farmacinių produktų); su neigiamu politinio ar ekonominio nestabilumo, didelio masto karo veiksmų ar teroristinių išpuolių poveikiu svarbioms mūsų operacijoms pasauliniu mastu; su mūsų tiekimo grandinės trukdžiais arba problemomis dėl vidinių ar trečiųjų šalių informacijos sistemų, galinčiomis neigiamai paveikti sudėtingus gamybos procesus; su svarbiais mūsų informacinių technologijų siste trikdžiais arba su mūsų duome saugos pažeidimais; su mūsų specializuotų farmacijos produktų patiriama konkurencija, kur kelia geresnius išteklius ir gebėjimus turinčios įmonės; su nuolatinės mūsų platintojų ir klientų konsolidacijos poveikiu; su sumažėjusiomis galimybėmis įsitvirtinti JAV rinkoje tiekiant svarbius naujus generinius produktus; su galima atsakomybe JAV, Europoje ir kitose rinkose pradėjus prekiauti generiniais produktais prieš galutinai užbaigiant ginčų dėl patentų nagrinėjimą; su galimais draudimu neapsaugotais ieškiniais, susijusiais su atsakomybe dėl produktų; su negebėjimu pasamdyti ar išlaikyti svarbius darbuotojus arba pritraukti papildomų talentingų vykdomųjų arba vadovaujanč darbuotojų; su bet kokiomis nesėkmėmis patenkinti sudėtingus Medicare ir Medicaid“ ataskaitų ir mokėjimo įsipareigojimus; su bet kokiais mokesčiais dėl sumažėjusios vertės, susijusiais su nematerialiuoju turtu, prestižu ir nuosavybe, gamyklomis ir įranga; su svertiniu poveikiu ir jo nulemta mūsų priklausomybe nuo prieigos prie pagrindinių rinkų; su galimai žymiu mokestinių įsipareigojimų padidėjimu; su vyriausybės progra arba mokesč lengva pabaiga arba užbaigimu, arba su mūsų įmonės pokyč poveikiu bendrai faktinei mokesč normai; su patentus reglamentuojančių įstaty pokyčiais, kurie galė neigiamai paveikti mūsų gebėjimą gaminti produktus kaip galima efektyviau; su pavojumi aplinkai; su kitais veiksniais, kurie aptarti metinės ataskaitos (skirtos 2015-12-31 pasibaigusiems metams) formoje 20-F ir kituose dokumentuose, kuriuos pateikėme JAV vertybinių popier ir biržos komisijai (SEC). Pareiškimai dėl perspekty galioja tik pateikimo metu. Mes neprisiimame jokių įsipareigojimų atnaujinti ar peržti pareiškimus dėl perspekty ar kitą informaciją (gavus naujos informacijos, po kokių nors būsimų įvyk ar kitų priežasč).

 

Informacijos šaltinis svetainėje businesswire.com:

http://www.businesswire.com/news/home/20160802006666/en/

 

Šaltinis: Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.

 

Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.

Tarptautinių ryšių kontaktai:

Kevin C. Mannix, JAV, 215-591-8912

Ran Meir, JAV, 215-591-3033

Tomer Amitai, Izraelis, 972 (3) 926-7656

Viešųjų ryšių kontaktai:

Iris Beck Codner, Izraelis, 972 (3) 926-7687

Denise Bradley, JAV, 215-591-8974