Nepageidaujama reakcija į vaistą

​Pacientų saugumo užtikrinimas nepaprastai svarbus bendrovei „Teva“, todėl labai rimtai žiūrime į visų savo produktų saugumą.

„Teva“ nuolat stebi savo produktų (ir vaistų, ir prietaisų) saugumą, kaupdama informaciją apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą. Vaistų saugumą būtina stebėti visą jų pardavimo laikotarpį – tai vadinama farmakologiniu budrumu.

Kuo daugiau žinosime apie savo vaistų poveikį, tuo daugiau galėsime nuveikti tobulindami saugų jų naudojimą ateityje.

Jeigu jums arba jūsų prižiūrimam asmeniui pasireiškė nepageidaujama reakcija į vartojamą „Teva“ vaistą ar prietaisą, prašome informuoti mus apie tai.

 

Norėdami sužinoti daugiau apie jūsų pranešimą, galime su jumis susisiekti, tačiau medicininių konsultacijų dėl jūsų patiriamos reakcijos suteikti negalėsime.

Jei patiriamos nepageidaujamos reakcijos jums kelia nerimą arba pasunkėja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Jeigu pageidaujate, apie nepageidaujamą reakciją į vaistą galite pranešti žemiau nurodytais adresais.

Lietuva
Adresas: UAB “Sicor Biotech” Lvovo g. 25, Vilnius, LT-09320 Lietuva

Tel. +370 5 2660203
E. paštas: reaction@sicor.lt
Be to, apie šalutinius reiškinius galite pranešti tiesiogiai nacionalinei pranešimų sistemai: Faksas: +370-800 201 31
E. paštas: NepageidaujamaR@vvkt.lt

Latvija
Adresas: UAB „Sicor Biotech Latvian Branch“, Zala Str. 1, Riga, LV-1010
Tel. +371 67 323 666
E. paštas: reaction@teva.lv
Be to, apie šalutinius reiškinius galite pranešti tiesiogiai nacionalinei pranešimų sistemai:
Telefonas: +371 67078442
Faksas: +371 67078428
Paštas: Jersikas Str. 15, Riga, LV-1003

Estija                                                                                                                                                                                                             Adresas: UAB "Sicor Biotech Eesti filiaal", Hallivanamehe 4, Tallinn 11317, Estonia

Tel. +372 661 0801
E. paštas: reaction@teva.ee
Be to, apie šalutinius reiškinius galite pranešti tiesiogiai nacionalinei pranešimų sistemai interneto svetainėje: www.ravimiamet.ee

 

„Teva“, vykdydama farmakologinio budrumo įsipareigojimus, užregistruos informaciją, kurią pateikiate. Šia informacija gali būti dalinamasi su kitomis „Teva“ įmonėmis bei nacionalinėmis ir Europos institucijomis, siekiant ją įvertinti ir palyginti su kitais užregistruotais šio produkto ar veikliosios medžiagos nepageidaujamų reiškinių atvejais. Daugiau informacijos apie privatumo politiką galite rasti išsamiame pranešime, pateikiamame čia. Jei nepageidaujamą reiškinį, apie kurį pranešate, patyrėte ne Jūs patys, turėtumėte pacientą nukreipti į šį pranešimą (nepaisant to, kad paciento sutikimas pateikti informaciją apie jį nėra reikalingas).