Mokslas ir plėtra

UAB „Sicor Biotech“ nuo pat įkūrimo pradžios buvo Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) skyrius. Per visą tą laikotarpį yra sukaupta didžiulė rekombinantinių baltymų gamybos technologijų kūrimo ir taikymo biofarmacijos pramonės reikmėms patirtis.

MTEP skyriaus specialistai išmano biochemijos, biologijos, mikrobiologijos, genetikos, chemijos, bioinžinerijos mokslus ir kitas gamtos mokslų sritis. Dabartiniu metu MTEP skyriaus darbas orientuotas į biologinių molekulių charakterizavimo, stabilumo tyrimus, taip pat – baltymo gryninimo ir formulavimo darbus, t.y. aukščiausios mokslinės kvalifikacijos bei sudėtingos ir kompleksinės įrangos reikalaujančius darbus. Dėl šios priežasties skyriui priklauso didelis laboratorijų kompleksas, kur tiriamas baltymų stabilumas ir struktūros ypatumai, baltymų gryninimo ir kitos gamybinės technologijos, kuriami specialūs analitiniai metodai.
 
Pagrindiniai MTEP skyriaus uždaviniai apima platų mokslinių ir taikomųjų klausimų sprendimų spektrą: čia kuriamos ir tobulinamos vaistinių medžiagų bei produktų gamybos technologijos, išsamiai apibūdinami šie procesai, plėtojami analitiniai metodai, leidžiantys analizuoti tikslinių rekombinantinių terapinės paskirties baltymų struktūrą ir jų kiekybinius bei kokybinius parametrus. „Sicor Biotech“ mokslo centre kuriamos ir vaistų formuluotės, užtikrinančios ilgalaikį baltymo stabilumą.
 
 
   
  
Norint užtikrinti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius su Lietuvoje esančia biofarmacine gamykla, Vilniuje, Molėtų plente yra pradedamas statyti naujas Mokslo ir plėtros skyriaus pastatas, kurį baigus bus galima dar intensyviau dalintis savo infrastruktūra ir turima patirtimi, siekiant efektyviau išnaudoti turimus gamybinius pajėgumus, optimizuoti gamybos procesus ir pasiruošti būsimų technologijų diegimui.
 
 
2004 metais UAB „ Sicor Biotech“ atlikti moksliniai tiriamieji ir taikomieji darbai buvo įvertinti aukščiausiu mokslo apdovanojimu Lietuvoje – Valstybine mokslo premija.
 
2008 metais įmonė už mokslo pritaikymą versle apdovanota „Gyvybės medžio“ nominacija.
 
2008 metais UAB „Sicor Biotech" „Metų inovacijos" nominacijoje įteiktas Švedijos verslo apdovanojimas.