Informacinis pranešimas sveikatos priežiūros specialistams

Žemiau Jūs rasite informacinį pranešimą apie sveikatos priežiūros specialistus.

Mūsų renkama informacija

Kai sudarote sutartį su UAB „Sicor Biotech“ ir (arba) jos filialais Latvijoje ar Estijoje („Teva“), ieškote informacijos „Teva“ svetainėje arba kitu būdu pateikiate prašymą „Teva“ dėl informacijos, mes galime rinkti ir tvarkyti šias asmeninės informacijos kategorijas:

 • Vardas ir pavardė;
 • Jūsų profesija, specializacija medicinos srityje, jūsų patirtis, profesiniai interesai ir organizacija, su kuria esate susiję;
 • Jūsų lytis;
 • Jūsų profesinė kontaktinė informacija, pvz., jūsų el. pašto adresas, pašto adresas ir kontaktinis telefono numeris;
 • Informacija, susijusi su mūsų sutartimis su jumis, pvz., sutarties tipas, trukmė ir visi taikomi tiesioginiai ar netiesioginiai „Teva“ jums atliekami vertės pervedimai. Tai gali būti susiję su mokesčiu už paslaugas / konsultacijas ir panašiomis išlaidomis, dėl kurių susitarta atitinkamoje sutartyje, ir (arba) registracijos mokesčiais, kelionių ir apgyvendinimo išlaidomis, susijusiomis su „Teva“ ar trečiosios šalies organizuojamais renginiais;
 • Jūsų informacija, reikalinga sutarties sudarymui, pvz., asmens kodas, verslo liudijimo numeris, PVM mokėtojo kodas, socialinio draudimo numeris, gyvenamosios vietos adresas ir kita informacija, kurią pateikiate mums pildydami klausimyną prie autorių teisių ir (arba) paslaugų sutarties;
 • Jūsų dalyvavimas mūsų mokymuose, simpoziumuose, kongresuose, seminaruose;
 • Mūsų bendravimas su jumis. Kai mes siunčiame jums naujienlaiškį arba informaciją el. paštu, mes galime gauti automatinį pranešimą, kai jūs atidarysite naujienlaiškį arba spustelėsite nuorodą į tokį naujienlaiškį. Kai mums skambinsite, mūsų klientų aptarnavimo centras užregistruos jūsų klausimus ar skundus mūsų duomenų bazėje. Mes taip pat galime įrašyti pokalbius telefonu mokymosi tikslais arba siekiant kovoti su sukčiavimu arba užkirsti jam kelią.

Kaip mes naudojame ir dalijamės jūsų informacija

Jūsų duomenys gali būti tvarkomi siekiant valdyti mūsų santykius ir bendravimą su jumis, ypač šiais tikslais:

 • Mokymų, informavimo ir komunikacijos veiklų vykdymas, pavyzdžiui, kviečiant jus į simpoziumus, kongresus, seminarus, vykdant rinkos tyrimus, mokslinį bendradarbiavimą ar tyrimus;
 • Sutarčių su jumis valdymas, o kai kuriais atvejais ir darbo užmokesčio valdymas;
 • Medicininių ir reklaminių vizitų ir susitikimų organizavimas ir planavimas, ir papildoma rinkodaros veikla;
 • Mūsų bendravimo pritaikymas jums, remiantis jūsų patirtimi ir profesiniais interesais. Norėdami suprasti, kas aktualu jums, mes galime naudoti automatines priemones aukščiau aprašytos asmens informacijos rinkimui, derinimui ir analizavimui. Pavyzdžiui, jei mūsų analizė parodys, kad jus gali dominti tam tikros produktų informacijos rūšys, galime savo naujienlaiškyje pateikti tokius pasiūlymus ir turinį, kurie, mūsų nuomone, bus jums aktualūs. Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, naudodamiesi kiekviename pranešime pateikta nuoroda į prenumeratos atsisakymą arba susisiekę su mumis žemiau nurodytu el. pašto adresu.
 • Statistiniai tyrimai. Mes naudojame automatines priemones, kad atliktume statistinius tyrimus dėl bendrų mūsų paslaugų naudojimo tendencijų ir mūsų sveikatos priežiūros specialistų savybių ir profesinių interesų bei perspektyvų. Norėdami atlikti savo tyrimus, galime sujungti ir analizuoti skirtingus duomenų tipus, kaip aprašyta aukščiau. Mes naudosime tik apibendrintus duomenis ir nenaudosime vardo, el. pašto adreso ar kitos tiesiogiai identifikuojančios informacijos. Mes taip pat galime sujungti šiuos apibendrintus duomenis su informacija, kurią gauname iš mūsų grupės įmonių.
 • Atitikimas visiems teisiniams įsipareigojimams, įskaitant atskleidimo įsipareigojimus (pvz., pagal EFPIA informacijos atskleidimo kodeksą[1]).

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi toliau nurodytais teisiniais pagrindais: vykdyti su jumis sudarytą sutartį, laikytis teisinių prievolių atsižvelgiant į jūsų sutikimą arba mūsų teisėtus interesus arba trečiosios šalies interesus, kaip aprašyta šioje politikoje.

 

Jūsų asmens duomenimis galime pasidalyti su:

 • „Teva“ įgaliotais darbuotojais, kuriems juos reikia žinoti (pvz., sutarčių rengimo advokatais, mokėjimus atliekančia finansų komanda, verslo komanda bendradarbiavimo klausimais, farmakologinio budrumo vadovu nepageidaujamų reakcijų ataskaitų atveju ir kt.);
 • įgaliotais paslaugų teikėjais ir duomenų tvarkytojais, kurie padeda mums valdyti mūsų veiklą (pavyzdžiui, siųsti mūsų naujienlaiškius);
 • susijusiomis valdžios institucijomis.

Kiek ilgai mes saugome jūsų informaciją ir jūsų teises

„Teva“ yra atsakinga už jūsų asmens duomenų rinkimą ir naudojimą, kaip aprašyta šiame informaciniame pranešime. Galite susisiekti su mumis žemiau nurodytais el. pašto adresais:

·         Su įgaliotu vietos duomenų pareigūnu galima susisiekti bendru šalies el. pašto adresu: Lietuvoje: info@sicor.lt, Latvijoje: tevalatvia@teva.lv, Estijoje: tevaestonia@teva.ee;

·         Su „Teva“ Europos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu EUprivacy@tevaeu.com.

Pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus jūsų duomenys saugomi 5 metus.

Jūs galite turėti teisę pagal galiojančius įstatymus paprašyti „Teva“ jūsų informacijos kopijos, ją ištaisyti, ištrinti arba apriboti jos tvarkymą, arba prašyti perduoti šią informaciją kitoms organizacijoms. Jūs taip pat galite turėti teisę prieštarauti tam tikram duomenų tvarkymui ir, jei mes prašėme jūsų sutikimo, galite šį sutikimą atšaukti. Kai kuriose situacijose šios teisės gali būti ribotos, pavyzdžiui, kai mes galime įrodyti, kad turime teisinį reikalavimą tvarkyti jūsų duomenis.

Šiomis teisėmis galima pasinaudoti siunčiant el. laišką šiuo adresu: EUprivacy@tevaeu.com. Taip pat galite susisiekti su mumis šiuo el. pašto adresu, jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl šio informacinio pranešimo. Tačiau, jei turite neišspręstų klausimų, taip pat turite teisę kreiptis į Lietuvos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, http://www.ada.lt; el. paštas: ada@ada.lt) Vilniuje, Lietuvoje.

 

Tarptautiniai perdavimai

Kai informacija perduodama paslaugų teikėjui ar duomenų tvarkytojui esančiam ne Europos Sąjungoje, ji yra apsaugota galiojančiu pagrindu, pavyzdžiui, programa, kuri, Europos Komisijos manymu suteikia tinkamą apsaugą, arba naudojant Komisijos patvirtintas standartines sutarties sąlygas. Jei norite gauti šių sąlygų kopiją, susisiekite su „Teva“ duomenų apsaugos pareigūnu adresu EUprivacy@tevaeu.com.

 

[1] EFPIA informacijos atskleidimo kodeksas: Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos kodeksas dėl farmacijos įmonių perduodamos vertės atskleidimo sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms.