Kokybės užtikrinimas

Kokybė užtikrinama visuose produkto gyvavimo etapuose. Mūsų įsipareigojimas būti nepakeičiama vaistų gamybos bendrove prasideda nuo garantijos, kad mūsų produktai atitinka aukščiausius kokybės ir saugumo standartus.

Kokybės užtikrinimas prasideda ankstyvuosiuose mokslinių tyrimų ir plėtros etapuose, laikantis aukščiausių kokybės standartų, taikomų vaistų kūrimui ir duomenų atsekamumui. Vėliau kokybės užtikrinimo procedūros taikomos produktų gamybos, platinimo ir produkto gyvavimo ciklo metu.

Siekiant užtikrinti gaminių kokybę, bendrovėje naudojama moderniausia gamybos ir kontrolės įranga, pažangiausios technologijos ir metodai.

Didžiuojamės mūsų išsilavinusiais ir kvalifikuotais darbuotojais.

Visa tai mums padeda išlaikyti aukščiausius kokybės standartus.

Procesai ir sistemos nuolatos peržiūrimi ir atnaujinami, kad būtų užtikrinta nuolatinė aukšta vaistų kokybė ir atitikimas geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimams, kuriuos yra patvirtinusios šios vaistų kontrolės agentūros: VVKT (Lietuva / ES), FDA (JAV), ANVISA (Brazilija), PMDA (Japonija), TGA (Australija) ir kitos.