Saugumas – mūsų prioritetas

Bendrovė rūpinasi darbuotojų darbo sauga ir nuolat ją tobulina, diegdama ir laikydamasi griežtų saugumo taisyklių. Mūsų tikslas –laikantis „Teva“ pasaulinių ir šalies darbo saugos standartų išvengti nelaimingų atsitikimų.

Bendrovė skiria daug pastangų ir išteklių darbuotojų saugai garantuoti. Kasdienes pareigas vykdančių darbuotojų saugumas užtikrinamas rizikos vertinimu, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, įdiegtomis automatinėmis saugumo sistemomis, darbo saugos bei darbo vietų vertinimu.


Pagrindinės darbo saugos kryptys:

  • Griežtas metinių darbo saugos planų įgyvendinimas;
  • Auditai, atliekami nepriklausomų institucijų ir įmonės specialistų;
  • Darbo saugos analizė, kurios metu išsiaiškinamos galimos darbo vietų saugos problemos;
  • Rizikos valdymo planuose numatomos profilaktinės galimų pavojų nustatymo ir mažinimo priemonės;
  • Darbo saugos mokymai organizuojami pagal mokymo procedūras ir planus. Šiuose mokymuose privaloma dalyvauti visiems darbuotojams.

 

Visos šios priemonės sukuria saugią darbo aplinką mūsų darbuotojams ir visiems lankytojams.