Lietuva

Sutikimas

dėl mano asmeninių duomenų tvarkymo centralizuoto susitikimų valdymo, vidinių ataskaitų rengimo  ir (ar) tiesioginės rinkodaros tikslais.

Tikimės, kad Jūs norėsite stiprinti mūsų bendradarbiavimą, gauti su verslu susijusios informacijos ir (ar) leisite mums centralizuotai kaupti Jūsų duomenis sistemoje bei rengti vidines ataskaitas. Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos, būtinai kreipkitės į UAB Teva Baltics (toliau – „Teva“)  atstovą.

Ar sutinkate, kad CRM Sistemoje tvarkytume šiame Sutikime pateiktus Jūsų asmeninius duomenis kartu su informacija apie darbinį susitikimą su Jumis?

*

* Pildyti tik tada, kai paspaudėte "Sutinku"

* Pildyti tik tada, kai paspaudėte "Sutinku"
* Pildyti tik tada, kai paspaudėte "Sutinku"
* Pildyti tik tada, kai paspaudėte "Sutinku"

Ar sutinkate gauti iš Tevos komercinio pobūdžio informaciją apie Teva produktus ir/ar kitas iniciatyvas?

El.paštu:

*
* Pildyti tik tada, kai paspaudėte "Sutinku"

Telefonu:

*
* Pildyti tik tada, kai paspaudėte "Sutinku"

Socialiniais tinklais:

*

Ar sutinkate, kad Teva darbuotojas finansinėse ataskaitose įmonei, kurių tikslas kontroliuoti patiriamas išlaidas, pažymėtų apie darbinį susitikimą ne darbo vietoje ir nurodytų Jūsų asmeninius duomenis (vardą, pavardę, darbovietę, susitikimo datą ir laiką bei patirtas išlaidas)?

*

Aš žinau, kad turiu teisę bet kuriuo metu pakeisti savo sutikime išreikštą sprendimą, pranešdamas apie tai Teva. Kontaktiniai duomenys ir daugiau informacijos apie Jūsų duomenis pateikiami  Pranešime, kurį rasite www.teva.lt/notice.

*