Žiniasklaidos užklausos gali būti siunčiamos:

Vivita Lipsane

+37127833318

Vivita.lipsane@teva.lv