„Teva“ Baltijos šalyse planuoja aktyviai įgyvendinti globalią aplinkosaugos, socialinės srities ir valdymo strategiją vietos lygmeniu

Bendrovei „Teva“ aplinkosauga, socialinė sritis ir valdymas reiškia sveikatos ir teisingumo skatinimą, užtikrinant aprūpinimą mūsų vaistais, o visame versle – mūsų operacijų ir produktų poveikio planetai mažinimą ir atsidavimą kokybei, etikai ir skaidrumui. 2021 m. lapkričio mėn.

Globali perspektyva

Bendrovei „Teva“ aplinkosauga, socialinė sritis ir valdymas reiškia sveikatos ir teisingumo skatinimą, užtikrinant aprūpinimą mūsų vaistais, o visame versle – mūsų operacijų ir produktų poveikio planetai mažinimą ir atsidavimą kokybei, etikai ir skaidrumui. 2021 m. lapkričio mėn. „Teva“ tapo pirmąja farmacijos bendrove, kuriančia tvarų ryšį tarp rūpinimosi klimatu ir vaistų prieinamumo gerinimo.

2022 m. „Teva Pharmaceutical Industries Ltd“ paskelbė savo 2021 m. aplinkosaugos, socialinės srities ir valdymo pažangos ataskaitą, kurioje išsamiai aprašomos bendrovės pastangos gerinti sveikatą ir skatinti teisingumą, mažinti bendrovės poveikį planetai ir užtikrinti kokybę, etiškumą ir skaidrumą.

„Aplinkosauga, socialinė sritis ir valdymas yra visų bendrovės „Teva“ darbuotojų reikalas, ir ši ataskaita atspindi bendrą mūsų darbuotojų įnašą“, – sako „Teva“ vykdomasis viceprezidentas, žmogiškųjų išteklių vadovas bei pasaulinės komunikacijos ir prekės ženklo vadovas Mark Sabag. Mes su šiuo teiginiu visiškai sutinkame.

„Teva“ Baltijos šalyse jau kelerius metus aktyviai dalyvauja įgyvendinant vietos iniciatyvas, skatinančias švarią, sveiką ir atsakingą verslo aplinką vietos organizacijoje, o kitais metais sieks nuveikti ir dar daugiau.

Įvairovė ir įtraukimas

„Teva“ įsipareigojimas siekti įtraukties ir įvairovės yra pagrįstas mūsų pagrindinėmis vertybėmis – „Rūpinkimės“ bei „Darykime tai kartu“. Mums, kaip pasaulinei įmonei, pasisekė, kad mūsų bendrovėje dirba įvairių kultūrų, tautybių, religijų, lytinės tapatybės, rasės, seksualinės orientacijos, amžiaus ir gebėjimų žmonės. 

Skatiname savo darbuotojus darbe atskleisti savo autentiškas savybes ir išnaudoti visą savo potencialą, nes manome, kad mūsų verslo sėkmė priklauso nuo įvairių unikalių mūsų gebėjimų ir galimybių.

„Teva“ Baltijos šalyse didžiuojasi galėdama pranešti, kad 2021 m. gruodžio mėn. moterys sudarė atitinkamai 77 % iš 84 komercinio padalinio darbuotojų ir 64 % iš 137 gamybos padalinio darbuotojų. Be to, moterys užėmė 82 % vadovaujamųjų pozicijų komerciniame padalinyje ir 57 % vadovaujamųjų pozicijų gamybos sektoriuose.

Socialinės iniciatyvos

Visų pirma reikia paminėti socialinės atsakomybės projektus, kurie vykdomi kaip skyrių iniciatyvos ir įgyvendinami kiekvienų metų spalio ir lapkričio mėnesiais. Įgyvendinant šiuos projektus skyriai kviečiami siūlyti savo idėjas, kaip padėti žmonėms, kuriems mažiau pasisekė gyvenime. Štai keletas puikių pavyzdžių:

  • Pagalba pagyvenusiems ar turintiems negalią žmonėms, aprūpinant juos reikalingais daiktais (net šaldytuvu)
  • Kraujo donorystė
  • Aukojimas gyvūnų prieglaudoms ir šunų vedžiojimas

Mes taip pat galvojame apie savo darbuotojus – padedame jiems pandemijos metu tvarkyti darbo ir šeimos gyvenimą ir suteikiame galimybę nuolat mokytis bei tobulėti.

Aplinkosaugos iniciatyvos

Gamykla Vilniuje ėmėsi įgyvendinti keletą svarbių veiksmų išmetamųjų teršalų, nuotekų ir atliekų mažinimo srityje ir tai davė akivaizdžių ir apčiuopiamų rezultatų, pvz.:

  • 2020 m. (palyginti su 2019 m.) bendras atliekų kiekis sumažėjo 25 % (arba 28 tonomis atliekų).
  • Vien komunalinių atliekų dėl gero atliekų rūšiavimo sumažėjo 78 % (24,2 tonos).
  • Vandens sąnaudos sumažėjo 16 %, o energijos sąnaudos – 14 %.
  • Taip pat džiaugiamės, kad gamykloje Vilniuje visiškai nenaudojame antibiotikų ir net suteikiame prieglobstį bitėms.

Tai tik keletas pavyzdžių, ir „Teva“ gamykla Vilniuje jais neapsiriboja. Mes rengiamės įgyvendinti daugiau iniciatyvų, padedančių mažinti atliekų kiekį bei gamtos išteklių naudojimą, nes siekiame būti ekologiškai atsakingu gamintoju. 

Be minėtų programų, gamykla Vilniuje ir komerciniai biurai visose trijose Baltijos šalyse nuolat rengia įvairius projektus, susijusius su įvairove ir įtrauktimi, darbuotojų įsitraukimu ir socialinės atsakomybės programomis.

Judėjimas pirmyn – maži žingsneliai, didelis poveikis

Nors jau vykdoma daugybė iniciatyvų, tikime, kad vis dar galime padaryti daugiau, kad išsaugotume aplinką ir Žemę. Mūsų aplinkosaugos kampanija „Maži žingsneliai – didelis poveikis“ apims edukacinį ir praktinį požiūrį į naujus gyvenimo būdus, kurie yra kasdienės „Teva“ Baltijos šalyse veiklos dalis. Dar reikia nueiti ilgą kelią, kad mūsų kasdienis gyvenimas tiek biuruose, tiek gamyklose taptų ekologiškesnis, pavyzdžiui, kruopščiau rūšiuoti atliekas, taupyti gamtos išteklius ir ieškoti naujų kūrybiškų ekologiškesnio gyvenimo būdų.

Manome, kad rūpintis aplinka ir planeta yra kiekvieno reikalas, todėl mūsų darbuotojų motyvacija ir įsitraukimas į šį projektą yra labai svarbūs. Jau paskelbta apie daugybę vykdomų iniciatyvų, suteikiančių darbuotojams galimybę įgyti daugiau žinių šia tema ir dalyvauti sprendžiant praktinius klausimus. Visi labai kviečiami dalyvauti – siūlyti naujas idėjas arba įsitraukti į jau vykdomas iniciatyvas.

Kurkime atsakingą verslą kartu!

NPS-LT-NP-00021

Dalintis šiuo puslapiu:

Galbūt jus taip pat domina...