Pranešimas apie jūsų asmeninių duomenų tvarkymą ir prašymas duoti sutikimą tiesioginiam marketingui ir susitikimų ataskaitoms

UAB Teva Baltics, TEVA grupės įmonė (toliau – „TEVA“), norėtųrinkti ir tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis „SalesForce/Veeva CRM“ (toliau – „CRM Sistema“) duomenų sistemoje ir turėti galimybę naudoti šiuos duomenis komunikacijos, susitikimo raportavimo ir (ar) tiesioginės rinkodaros tikslams. 

Atsižvelgiant į naują ES Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą (BDAR), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. ir sustiprina kiekvieno asmens teisę kontroliuoti savo asmens duomenis, mes norėtume įgyvendinti savo įsipareigojimus ir informuoti kaip mes rinksime ir naudosime Jūsų asmeninius duomenis.

Kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kodėl ją renkame?

Siekdama efektyviai bendradarbiauti su Jumis ir žinoti, kokiu būdu ir kada Jūs sutinkate gauti iš mūsų informaciją, norime tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis CRM sistemoje. Priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo pridedamoje sutikimo formoje, mes Jums galime siųsti komercinio pobūdžio informaciją el. paštu ir (ar) telefonu, bei sistemoje pažymėti, kada TEVA darbuotojai Jus aplankė Jūsų darbovietėje. Jeigu susitikimo metu Teva darbuotojas apmokės patirtas išlaidas, šios išlaidos nurodytos finansinėse ataskaitose įmonei bei tvarkomos kartu su pagrindžiančiais dokumentais. 

Dėl šios priežasties mes rinksime ir tvarkysime Jūsų mums pateiktą asmeninę informaciją, tai yra: vardą ir pavardę, specialybę, el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį, darbovietės pavadinimą ir jos adresą, susitikimo vietą ir datą bei parašą.

Vardas ir pavardė bei Jūsų darbovietės duomenys yra reikalinga siekiant Jus identifikuoti bei darant vidines ataskaitas apie TEVA darbuotojų apsilankymus pas Jus, tuo tarpu el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris bus naudojamas komunikacijos tikslais bei taip pat tiesioginio marketingo tikslu (jeigu tam pritarsite sutikime).

Teisinis duomenų rinkimo pagrindas

Jūsų sutikimas mums yra teisėtas Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo pagrindas. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir užtikrinsime bet kokių tvarkomų Jūsų asmeninių duomenų apsaugą. Jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi tik TEVA korporacijos ir šie duomenys nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytą paslaugų teikėją UAB Softdent.

Asmeninių duomenų kaupimo laikotarpis

Jūsų asmeniniai duomenys bus kaupiami ir tvarkomi tol, kol Jūs bendradarbiausite su mumis. Bet kuriuo atveju, praėjus 5 (penkiems) metams mes susisieksime su Jumis dėl sutikimo patvirtinimo, jeigu norėsime toliau naudoti Jūsų duomenis.

Jūs turite teisę bet kada nemokamai atšaukti savo sutikimą apie tai pranešus žemiau nurodytais mūsų kontaktais.

Tarptautinis duomenų perdavimas ir jų apsauga

Teva yra pasaulinė įmonių grupė, todėl Jūsų informacija galėtų būti perduodama už Europos Ekonominės Bendrijos ribų į šalį, kuri gali turėti skirtingus duomenų apsaugos įstatymus. Teva visada imsis priemonių užtikrinti, kad Jūsų informaciją perduodant į tokias šalis būtų deramai apsaugota, pavyzdžiui, jeigu duomenys būtų perduoti Tevos įmonei Jungtinėse Amerikos Valstijose, toks perdavimas būtų apsaugotas pagal Teva Pharmaceuticals USA Inc. suteiktą Privatumo skydo sertifikatą.

Kaip mes laikome informaciją ir Jūsų teisės

Jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi ir tvarkomi CRM Sistemoje. Paskyrą sukurs ir techniškai aptarnaus paslaugų teikėjas, veikiantis kaip asmens duomenų tvarkytojas:

SoftDent UAB,

įmonės kodas: 110799112, registruotos buveinės adresas: Miško 2-4 g., LT-44321 Kaunas, Lietuva.

Duomenų tvarkytojas Jūsų asmeninus duomenis tvarkys tik pagal TEVA, kaip duomenų valdytojos, nurodytus tikslus, t.y., sukelti Jūsų perduotus asmeninius duomenis ir skanuotą sutikimą į sistemą ir šiuos duomenis patikrinti. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir apsaugoti nuo jų atskleidimo tretiesiems asmenims. 

Pagal galiojančius teisės aktus Jūs turite teisę prašyti iš TEVOS pateikti Jūsų saugomos informacijos kopiją, ištaisyti kaupiamą informaciją, ją ištrinti arba apriboti jos tvarkymą, arba paprašyti mūsų perduoti tam tikrą informaciją kitoms organizacijoms. Jūs taip pat galite turėti teisę prieštarauti tam tikros informacijos tvarkymui ir, jeigu mes prašėme Jūsų sutikimo, atšaukti šį sutikimą. Šios teisės tam tikrais atvejais gali būti ribojamos, pavyzdžiui, jeigu tokius duomenis tvarkyti mus įpareigoja įstatymai arba jeigu egzistuoja kitas teisinis pagrindas tokių Jūsų duomenų tvarkymui. Dėl šios priežasties mums gali tekti toliau tvarkyti Jūsų duomenis, nors Jūs ir atšauksite savo sutikimą. Norėdami įgyvendinti savo teises, susiekite su mumis raštu arba žemiau nurodytu el. paštu. Mes tikimės, kad galėsime atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus apie Jūsų informacijos tvarkymą. Jeigu Jums kyla bet kokių klausimų dėl duomenų tvarkymo, taip pat susiekite su mumis žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Visgi, jeigu Jūsų nuogąstavimai nebūtų išspręsti, Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijoms. Už UAB Teva Balticsduomenų tvarkymo priežiūrą atsakinga Lietuvos Valstybinė Duomenų Apsaugos Inspekcija (www.ada.lt, el. paštas: ada@ada.lt, adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius 09310, Lietuva).

Visą atsakingų institucijų sąrašą galite rasti Europos Komisijos tinklapyje.

Duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų rinkimą ir tvarkymą: UAB Teva Baltics, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė, kurios registruota buveinė: Molėtų plentas 5, Vilnius, Lietuva, el. paštas: info@teva.lt, svetainė: www.teva.lt

Duomenų tvarkytojas: SoftDent UAB, įmonės kodas: 110799112, registruotos buveinės adresas: Miško 2-4 g., LT-44321 Kaunas, Lietuva.

Jeigu Jūs turėtumėte klausimų dėl šio Privatumo pranešimo ar Jūsų Sutikimo, prašome susisiekti su mumis tiesiogiai (Lietuvoje: info@teva.lt; Latvijoje: tevalatvia@teva.lv arba Estijoje:tevaestonia@teva.ee) arba rašykite Teva Duomenų apsaugos pareigūnui:EUprivacy@tevaEU.com.

Mes dėsime visas pastangas, kad kuo greičiau atsakytume į Jūsų klausimus bei išspręstume kilusias problemas.