Pacientų teisių gynimas

Tikime santykių verte kuriant geresnį pacientų poreikių supratimą

Kadangi tikime savo santykių su pacientų organizacijomis naudingumu, dedame visas pastangas, kad geriau suprastume pacientų poreikius ir integruotume šias įžvalgas į savo organizaciją. Taip mes kuriame skaidrias partnerystes, kurios yra mūsų darbo palaikant pacientus ir jų globėjus kelyje į geresnę sveikatą ir laimingesnį gyvenimą esmė.

Pagrindiniai bendrovės Teva įsipareigojimai pacientų organizacijoms:

Etiškas elgesys ir sąžiningumas

Bendrovės Teva personalo reikalaujama išlaikyti aukščiausius sąžiningumo standartus santykiuose su pacientų organizacijomis.

Skaidrumas

Bendrovė Teva bus atvira ir skaidri santykiuose su pacientų organizacijomis.

Bendrovė Teva viešai atskleis pacientų organizacijoms teikiamą finansinę paramą ir reikšmingą nefinansinę paramą. Be to, pacientų organizacijos gali pačios skelbti, jog bendrovė Teva remia jų programas, jei mano, jog tai tinkama. Pacientų grupės gali susipažinti su pasauline bendrovės Teva bendradarbiavimo su pacientais politika.

Abipusė nauda

Bendrovės Teva parama pacientų organizacijoms orientuojama į pacientų, šeimų ir globėjų gerovės didinimą. Bet kokia veikla, vykdoma su pacientų organizacijomis, turi aiškiai teikti naudą pacientams, kurių interesams tos pacientų organizacijos atstovauja.

Sėkminga pacientų organizacijų ir bendrovės Teva partnerystė turi būti naudinga abipusiškai. Todėl bendrovė Teva sieks kurti abipusiškai naudingus santykius su pacientų organizacijomis tose srityse, kuriose tikslai ir prioritetai sutampa.

Nepriklausomybė

Su bendrove Teva bendradarbiaujanti pacientų organizacija turėtų išlaikyti savo nepriklausomybę. Neturėtų net kilti abejonių dėl jos nepriklausomumo. Pacientų organizacijos išlaiko teisę viešai prieštarauti bendrovės pozicijoms.

Atitiktis

Kiekviena sąveika tarp bendrovės personalo (ir atstovų) bei pacientų organizacijų turi atitikti vyriausybės nustatytas taisykles, reglamentus ir gaires, taip pat visus taikytinus įvairios bendrovės Teva politikos dokumentus.

Nereklamavimas

Bendrovė Teva nenaudos sąveikų ir santykių su pacientų organizacijoms savo preparatams reklamuoti arba preparatų žinomumui didinti, išskyrus šalis, kuriose leidžiama tiesioginė reklama vartotojams, o pastaruoju atveju tai darys laikydamasi visų taikytinų įstatymų ir bendrovės Teva preparatų reklamavimo politikos.

Dalintis šiuo puslapiu: